Jednou budem stejně všichni mrtví. / Umělec se nemá kritizovat, ale chápat.

Rychlý slovník některých pojmů

10. března 2010 v 18:30 | DimmuCZ |  Klei... Cože??
Opravdu rychlé vysvětlení některých pojmů, se kterými se můžete setkat. Je to ale hodně osekané, takže zde vážně nebudou všechny důležité informace. Pro lepší přehled vážně doporučuji přečíst vše v této rubrice!


QeTer - náboženství s původem ve Vederži. Jeho původním cílem bylo potlačit křesťanství. Ctí Arcitoria, Knihu, kde je psáno a Kaenu prorotkyni. Zaměřují se na vysokou puritu. Do chrámu smí vstoupit pouze muži a to ještě jenom bílí.

Kaena prorotkyně - údajně dcera prvního Arcitoria, která sepsala knihu, kde je psáno.

Kniha, kde je psáno - Nejlepší argument v celé QeTer XD Je v ní uplně všechno o budoucnosti. Kniha se nedá obelhat, protože i to, že se o to pokusíle je tam psáno. Když narazíte na správného magora, tam vám na všechno odpovídá pouze tím "že to bylo psáno."

Arcitoris - totálně nejvýše postavená bytost. Je ještě mocnější a lepší než Bůh, protože se na světě narodil, žil a zemřel. Takže například narozdíl od něj ví jaké to pro nás je, když sem uhodí blesk. Arcitoris je ztělesněním zpochybnění všech náboženství, která mají "Boha". Arcitoriové se nepravidelně střídají podle moci. Může se také stát, že v některém období nebude u moci žádný. Dělí se na Temné a Svaté a pak dál podle čtyř živlů. Je považován za idol a vše co je, je považováno za dokonalé. (Skloňujeme - bez Arcitoria.)

Sawier - kroj Vederžanů, který se stal oděvem neseným v celém náboženství QeTer.

Čistá QeTer - základní forma tohoto náboženství. Chrámy stojí nad zemí. Má všechny hodnosti. Nemá žádný zájem vůči společnosti, ani vůči ní neni zaujata. Pod tento chrám patří šamani léčitelé.

Adeže - forma QeTer z Nové Gebie. Je uzavřená a paranoidní. Chrámy jsou většinou tesány ve skalách, nebo stavěny tak, aby do nich nešlo přímo denní světlo. Adeže věří na kajícnost při zpochybnění sebe samotných. Proto chrámy nekomunikují ani mezi sebou. V extrémních situacích se v některých chrámech uchylují i k fyzickému trestání vlastních kněží. Má všechny hodnosti.

Apoštol - forma z Vundžave. Chrámy jsou většinou honosnější. Pro veřejnost fungovali hlavně jako vzdělávací prostředek. Dnes se veřejnosti neotevírají. Věří na absolutní čistotu a inteligenci. Bylo zdokumentováně několik chrámů, kde zabíjeli své vlastní kněží, kteří se dopustili něčeho neodpustitelného. Mají povoleny všechny hodnosti.

Gremereyova armáda - Gremery byl kněz Apoštolu, který zavraždil svého učitele, protože odhalil, že se věnuje zakázané nekromancii. Říká se, že ho to nezabilo. Díky svým schopnostem údajně perfektně ovládá mrtvé a sestavuje armádu z jiných Apoštolských kněží, které zavraždili. Pojí se k němu báje o království, které dokázal zničit během jedné noci a unést zdejší princeznu, jejíž kostra zdobí cestu k jeho komnatám. Je to kostra s tím nejlibějším hlasem.

Svatý Azul - je město, které si "hraje na Vatikán". Bylo postaveno kdesi v horách v Itálii. Původně to byl chrám, zbudovaný na místě, kde země vyvrhla zdroje všech živlů. Kolem něj bylo pak zbudováno město, známé jako Svatý Azul. V dnešních dnech je město ale uplně prázdné a panují jen dohady o tom, kam zmizeli obyvatelé z okolí stále funkčního chrámu.

Chrám ve Svatém Azulu - je zbudovaný v apoštolském vyznání. Je to jediný chrám, do kterého se nedá jen tak přestoupit. Dostanete se tam pouze tak, že si pro vás sami pošlou. Jsou zde pouze nejvyšší kněží. Archis tohoto chrámu má titul Sama jeho svatost nejvyšší svěcený kněz a je zkráceně nazýván Jeho excelencí. Apoštol ho vidí jako svého nejvyššího představitele. Ostatní odvětví ho pouze tolerují.

Sileze - považována za nejbrutálnější náboženství světa, byla založena na Jartě. Jejich základním cílem bývalo vymýtit lidstvo. Smí být aktivní pouze v období Temného Arcitoria. Základní myšlenkou jim byl Arcitoris Fenrideros. Chrámy jsou většinou pod zemí, ale bývají to i stavby. Hodnosti jsou povoleny pouze od kněze výše. Jejich nejvyšší představitel má titul Sama jeho svatost, nejvyšší znesvěcený kněz Silezský; zkráceně Silezský papež. Oslovuje se Vaše svatosti. Je totálním protikladem Jeho excelence ze Svatého Azulu. QeTer ho uznává pouze z bázně.

Arcitoris Fenrideros - první Arcitoris, který se kdy pokusil zničit lidstvo. Považuje se za symbol temnoty. To kvůli němu teď nesou všichny Arcitoriové okovy, pomocí kterých je bohové spoutají, pokud se znovu pokusí zničit lidstvo nebo rovnou celý svět. Do nedávna byl nejmocnějším Arcitoriem všech dob. Nebyl jako jediný zatracen, ale jeho aura byla uzavřena do nejvyšší hory světa - Mount Everest.

Archis - název, nebo i titul, pro vedoucího a řídícího kněze v chrámu. Jeho hodnost tam musí být vždy nejvyšší. Musí to být minimálně vyšší kněz. Zodpovídá za chod celého chrámu. (Skloňujeme - bez Archia.)

Madame - kněžka, řídící chrám. Někde se tak oslovují i kněžky matky, nebo nejvyšší kněžky. Madame je oslovována také Ctihodná kněžka matka, nebo První dáma Arcitoria. (Čteme [M-dam]; neskloňuje se.)

Ctihodná kněžka matka - kněžka, která je hlavní představitelkou kněžčích chrámů. Většinou se jedná o nejvyšší kněžku, zkušenou životem. Je brána spíše jako symbol kněžek, než aby se starala o chod celého náboženství.

Tortur - místo v každém Silezském chrámě, kde vězní své oběti.

Lorag x kariker - obě jsou to hromadné obětace. Při loragu jsou všechny oběti obětovány stejným zpsobem. Při karikeru jsou jsou způsoby rozmanitější.

Chairsir - specielní odvětví chrámu, které pod QeTer nespadá a je spíše jako sekta. Kdysi jim bylo ve Svatém Azulu dovoleno, aby budovali chrámy a vyvyšovali kněží, ale za cenu toho, že budou chytat a zabíjet Silezany. Do tohoto chrámu smí vstoupit jakýkoli muži. Hodnosti jsou pouze do kněze a to ještě spadají pod dohled Azulu.

Smrt x zatracení - Smrt je, když aura opustí tělo, nebo prostě někde stále exituje. Zatracení je, když je zničena i aura. Např. Arcitoris může být pouze zatracen, protože už jednou zemřel.

Aura - něco, co nazíváme duše. Je to soubor jak našich vlastností, ale i genteckých informací, dokonce i dalších fyzických změn. Jeví se jako světlo. Je to totiž změť načerpané energie, v níž se světlo odráží. Aur je několik typů a spousta z nich se po smrti dá identifikovat, nebo rovnou zahlédnout jako duch. Pro ducha potom neplatí fyzika ale psychika. Tzn., že věci dokáže, nebo nedokáže, jenom když chce, když se o tom přesvědčí, že to jde.
"Anatomicky" je v těle umístěna tam, kde se setkávají klíční kosti.

Překřtění - je proces, při kterém je tělo znova vystavěno z veškerého mocenství aury. Je to možné pouze u aur, které oplývají obrovskou mocí, nebo je jim dlouhodobě doplňována. Překřtěním prochází hlavně kněží Arcitoria i on sám a jeho dáma. Ta je právě případem sycení aury.

Kleiklop - tvor, kterého bychom jako laici popsali jako humanoidní kočku. Nemají s nimi ale nic společného. Tvar obličeje a uši ji velice připomíná. Dále pak ocas, tlapy na nohou, drápy. Jsou "celoplošně" osrtěni velice krátkými chlupy (záleží na plemeni). Muži nikdy nemají vlasy (když už, tak se tomu říká reselie a je to genetická vada.) Doprovodná barva u vlasů je vždy černá, pokud se nejedná o zvláštní plemeno.

Vederžani - plemeno řadící se mezi primitivní rasy arabské. Vznikli tak, že před dávnou dobou tehdejší říše vyháněly své "kriminální živly" do pouště a doufaly, že tam býdně zhynou. Ale oni se tam uchytili. Proto je jejich charakter tak nepříjemný a nespolečenský. Vyzařují tzv. "jedovatou auru", kterou od sebe dokáží všechny odpudit. To vše díky vrozenému "genu zla". Proto si nikdy nikdo nedokázal všimnout, jak nádherné plemeno to je. (A víc si koukejte přečíst zde!) (U nás je to Francois Blanoar Sokobanov, neboli Daneček : ) )

Beliaranci - jsou nejblyžší (a také jediní) žijící příbuzní Vederžanů. Jsou menší a hrubší, velice plaší a nedůvěřivý. U žen je rozšířená vada entselie, která mutuje gen na barvu vlasů. Proto jsou bílé, jako barva srsti. I přes příbuzenský vztah s Vederžany se řadí pod post-primitivní rasy řecké. (U nás je to Anis Elatt, zkráceně Eliatt, nebo prostě Ellie : ) )

Kelpinci - post-primitivní plemeno řecké. Později se vyskytovalo spíše v Asii a pak se teprve zase přesunulo zpět do Evropy. Jsou většinou přátelské povahy. Je u nich rozšířená vada reselie, kdy mají muži vlasy, ačkoli krátké (Refnerský typ). Další zajímavá mutece je pilovitost řezáků, kdy jsou podobně tvarovány jako špičáky. (U nás je to Xivily [Zivili])

Greziani - pre-moderní plemeno. Jsou od přírody uspůsobeni k výkonu i náročné fyzické práce. Dle Rena se dají snadno vynervovat. Jejich zvláštností je zbarvení. Po páteři se jim táhnou fleky šedé až hnědé barvy. Dělá to dojem, že mají vylezlou páteř. (U nás je to R'ndos [Er-ndos], kterého Dan přejmenoval René XD)

Triqlued (čteme triglůt) - zvláštní koni podobné zvíře. Je pohyblivější, rychlejší, vytrvalejší a inteligentnější. Masožrevé a hermafroditní. Má hmyzí pysky a nezávisle na sobě se pohybující oči. Opravdu hrubý obrázek triqlueda vy vývoji naleznete zde. Dělí se na plemena otrní, krystalová a nově byl vyšlechtěn i chrámový typ, který je hladký (bez "hřívy"). Tento ale není tolik inteligentní a má vrozené genetické vady.

Militérní jízda - nejtěžší forma jezdectví. Vychází ze schopnosti ujet nepříteli v jekékoli krajině a terénu. Je hlavně o dokonalém souladu mezi jezdcem a triqluedem. Popisuje se tak schopnost překonat jakékoli překážky včetně přebíhání bažin, slézání skal, běhu po ledě, plavání atd. Triqlued musí jezdce dokonale poslechnout, ať je jeho povel jakkoli šílený.

Vederžanská říše - je překvapivě říše Vederžanů. Byla největší a nejmocnější říší své doby. Dělí se na 4 částy - Vundžave, Vederži, Novou Gebii a Jartu. Říši vždy vládl panovník Vundžave. Ten ovládal Vundžave a Vederži přímo. Nová Gebie měla vždy vlastního guvernéra. Jarta měla vlastního krále, ale uznávala ho jen ona. Pokud se hovořilo o Vundžavijském králi v souvislosti s říši, vynechávala se Jarta. Ti tohoto vládce nikdy neuznali. (Vederžanská říše nebyla nikdy oficielně uznána za pravou říši, kvůli této nesrovnalosti.)

Vundžave - nevzdělanější část říše s nějvyšší životní úrovní. Vysoce se zde dbalo na šlechtu. I přes určitou uzavřenost byli jistě o něco přátelštější, ale to jen do té míry, aby mohli obchodovat. Vždy měli vládce, který vystupoval za celou říši (kromě Jarty). Upravenou verzí QeTery zde byl Apoštol.

Vederže - Jistým způsobem zaostalá část říše, zaměřená spíše zemědělsky. Za svého panovníka uznávali vládce z Vundžave. Též byli obilnicí říše. Vyznačovali se hlavně totální flegmatikou, ale i obrovskou odhodlaností (když už na to přišlo). Odtud pochází základ na čistou QeTeru.

Nová Gebie - Nepochybně nejzaostalejší část a to i přes obrovskou rozlohu, která jistě nabízela k rozvoji více příležitostí. Nová Gebie měla vždy vundžavijským vládcem určeného vlastního (většinou vojenského) guvernéra. Nikdy se nejednalo o pravá města. Obyvatelé žili spíše kmenovým způsobem. Jsou ze všech typů vederžanů rozhodně nejvíc xenofobní. Úprava QeTer této části se nazývá Adeže.

Jarta - Vznikla tak, že se Vundžavejší učenci rozhádali se svými apoštolskými kněžími, odešli na nejsevernější kraj Nové Gebie a založili tam Jartu. Už od začátku se snažila být naprosto soběstačná a unikátní. Vytvořili si nový jazyk, kulturu, architekturu, literaturu, měli vlastní přířstup ke světu i vlastní mentalitu. Jejich svérázně agresivní přístup k řešení i banálních sporů se stal legendárním. I tak maličká země byla postrachem velkých říší té doby. Vzhledem k tomu, že se snažili být naprostým opakem zvyků ve Vundžave, byl sice jejich přístup o něco otevřenější, ale zase jste riskovali, že vás při společné večeři něčím otráví. Právě v kontrastu s touto otevřeností je jedovatost a agresivita, která vyplývá hlavně z jejich neskutečného egocentrismu. QeTer založená na Jartě se nazývá Sileze. Další typické znaky - Co se týkalo barev, uznávali pouze černou; jako kov si zvolili silezské stříbro (bílostříbrné) a jartský bronz (černý); vyznačovali se vynalézavostí nejrůznějších zbraní; jazyk, který si zkomponovali je pro nezasvěceného akorát změt špatně artikulovaných hlásek při vrčení a syčení; jsou výborní manipulátoři; využívají vážně všech svých prostředků, jen aby dosáhli svých cílů.
Jarťani (a to hlavně aristokrati), jsou všeobecně uznávání za největší (tedy nejzlejší) svině.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama